444481524-989426549855379-8919037075911766909-n-1716951369.jpg
 

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu ~3.4 tỷ đô sv. Xuất siêu 2.4 tỷ đô của khối FDI, luỹ kế 12 tháng qua khu vực DN trong nước nhập siêu ~23 tỷ đô Mỹ. Để thấy cán cân thương mại của chúng ta có sự thiếu cân bằng giữa các khu vực DN vẫn kéo dài bấy lâu nay.