Trong bản đồ này, chúng tôi hiển thị xuất khẩu hàng đầu (theo giá trị xuất khẩu) của mọi quốc gia EU. Dữ liệu được lấy từ The Observatory of Economic Complexity. Dữ liệu tính đến năm 2022.

xuat-khau-1716869657.jpg
 

Trên khắp EU, ô tô và xăng dầu là những hạng mục hàng đầu phổ biến nhất.

Ireland có ngành công nghiệp dược phẩm quan trọng với các công ty lớn như Pfizer, Johnson & Johnson, Merck và Novartis.

Hà Lan đã xuất khẩu Dầu mỏ tinh luyện trị giá 68,1 tỷ USD vào năm 2022, đứng thứ ba trong số các nhà xuất khẩu lớn nhất trên toàn cầu. Đất nước này là nơi có Nhà máy lọc dầu BP Rotterdam, nhà máy lọc dầu lớn nhất ở châu Âu.

 

Nguồn: Cars and Petroleum Dominate EU Exports - Voronoi (voronoiapp.com)