trong-chuoi15487641696291927192299-crop-1548764182470885108795-1627980941.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: VnEconomy)

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chốt ngày 23/8 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến gồm sửa đổi điều lệ công ty để bổ sung các quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến dự kiến diễn ra tháng 9; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và nghiệp vụ với các bên liên quan.

Đáng chú ý, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Theo báo cáo tài chính quý II, đến cuối tháng 6, HAGL lỗ lũy kế 7.548 tỷ đồng, trong khi thặng dư vốn cổ phần xấp xỉ 3.264 tỷ đồng. Như vậy, cho dù sử dụng toàn thặng dự vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế thì HAGL vẫn còn lỗ hơn 4.300 tỷ đồng.

Trước đó, trong báo cáo tài chính quý 4/2020, HAGL đột ngột xuất hiện khoản lỗ lũy kế hơn 5.000 tỷ trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ trong khi kết quả kinh doanh trong năm 2020 không tệ đến vậy. Cụ thể, trong báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2019, công ty ghi nhận lãi lũy kế hơn 290 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2019. Đến báo cáo hợp nhất quý IV/2020, lỗ lũy kế thể hiện là 5.085,8 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2020. Con số này tăng lên 7.548 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2021.

Tại BCTC kiểm toán 2020, HAGL cho biết đơn vị kiểm toán đã có ý kiến tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 về việc HAGL ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị hơn 10.504 tỷ vào cuối năm 2019 (7.594 tỷ vào cuối năm 2018). Phía kiểm toán cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng này vào ngày 31/12/2019 là 5.668 tỷ (vào ngày 31/12/2018 là 2.593 tỷ) bao gồm trong số dư nói trên. 

Tuy đã được nhắc đến trong báo cáo năm 2018 - 2019 nhưng đến cuối năm 2020, HAGL mới thực hiện điều chỉnh lại khoản mục này. 

Theo đó, HAGL đã quyết định trích lập dự phòng 4.957 tỷ cho năm 2018 và 99,9 tỷ năm 2019, tổng cộng 5.057 tỷ đồng, trong đó dự phòng cho khoản phải thu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai là 3.412 tỷ và dự phòng cho khoản phải thu của Công ty Cổ phần Lê me là 1.644 tỷ. 

Giải trình về quyết định này của HAGL cho biết, lĩnh vực nông nghiệp của HAGL là một lĩnh vực mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước, dựa theo tình hình khả quan trong ngành nông nghiệp nên Ban Tổng giám đốc đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu là cao. 

Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng bổ khiến rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp rõ ràng hơn. "Vì vậy, Ban Tổng giám đốc nhận thấy xác xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất nên đã đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp cho báo cáo tài chính năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ", giải trình nêu rõ. 

HAGL cũng tin rằng, trong tương lai, khi các dự án và tài sản làm, cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị thì các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần dần. 

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL đã có tâm thư gửi các cổ đông, chia sẻ về các kế hoạch kinh doanh khi vẫn chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên do dịch COVID-19.

Cụ thể, trong mảng chăn nuôi, "bầu" Đức dự kiến cuối năm 2021, tập đoàn sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Ở ngành cây ăn trái, HAGL sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 ha trồng các loại cây gồm chuối và loại cây ăn trái khác. Riêng chuối, tại thời điểm này "bầu" Đức cho hay HAGL đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Dự kiến, năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/ha.

Định hướng của công ty được "bầu" Đức đưa ra là sẽ tập trung hai ngành chủ lực nêu trên, đồng thời cũng duy trì một số ngành nghề phụ trợ khác để tận dụng lợi thế về nguyên vật liệu sản xuất.

Bầu "Đức'' cũng cho biết đến nay việc tái cơ cấu tài chính của HAGL đã cơ bản hoàn thành, theo đó tình hình nợ của tập đoàn đã giảm đáng kể. Hiện, HAGL chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu tại BIDV và HAGL đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.