Nội dung cho tag #cổ phiếu HAG

 1. Sau khi mua xong 4 triệu cổ phiếu HAG hồi giữa tháng 8, con gái của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục đăng ký gom 4 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 27/9 đến 26/10 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. 
  user-avatar
  Diệu Quang - 22/09/2021 - 340 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 2. HĐQT HAGL sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.  Đến cuối tháng 6, HAGL lỗ lũy kế 7.548 tỷ đồng, trong khi thặng dư vốn cổ phần đạt xấp xỉ 3.264 tỷ đồng.
  user-avatar
  Diệu Quang - 03/08/2021 - 271 lượt xem - 0 trả lời - trong: Quản trị
 3. HAGL vẫn còn nợ hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu và vay dài hạn tại các ngân hàng. Các khoản nợ này được đảm bảo bởi hàng trăm triệu cổ phiếu HAG và một loạt quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Lào, Campuchia và Việt...
  user-avatar
  Quang Diệu - 02/08/2021 - 318 lượt xem - 0 trả lời - trong: Quản trị
 4. Hiện, Công ty chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu tại BIDV, trong đó HAGL đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ HĐ...
  user-avatar
  Quang Diệu - 31/07/2021 - 4068 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền