Tuần này sẽ là 1 tuần đại sóng của nhóm kim loại quý với những tin tức quan trọng liên quan USD:

👉 Với tâm điểm là CPI và cuộc họp báo FOMC.
👉 Ngoài ra tuần này nông sản có báo cáo cung cầu USDA.

***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam***
- Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 0967 024 910 ( Để tham gia room )