Năm 2021, để siết kỷ luật đối với các nhà phát triển bất động sản, Trung Quốc đã công bố "ba lằn ranh đỏ" về kỷ luật tài chính, bao gồm:

(1) Nợ/tổng tài sản (không gồm các khoản trả trước của người mua nhà) không được vượt quá 70%

(2) Nợ ròng/vốn chủ sở hữu không được vượt quá 100%

(3) Tỷ lệ tiền mặt/nợ ngắn hạn phải từ 100% trở lên

Nếu các doanh nghiệp vi phạm 1-3 các lằn ranh này thì khả năng vay nợ hàng năm tiếp theo sẽ bị giảm hoặc thậm chí dừng hẳn.
 

316135872-5898958420162168-2179571805939117308-n-1669686637.jpg
 

Nghiên cứu với số liệu từ các nhà phát triển bất động sản niêm yết trên TTCK cho thấy các ngưỡng này chỉ nghiêm ngặt hơn một chút so với các tỷ lệ thực sự được báo cáo bởi nhà phát triển lớn trung bình cho năm 2020. Một kết luận từ số liệu này là một số lượng lớn các nhà phát triển lớn trong lĩnh vực BĐS sẽ cần phải giảm đòn bẩy đáng kể vào năm 2021.

- 90% số lượng doanh nghiệp quan sát được vi phạm lằn ranh đỏ thứ nhất và thứ hai. Giá trị trung vị của lằn ranh đỏ thứ nhất là xấp xỉ 70% cho thấy đây không phải sự vi phạm kỷ luật tài chính phổ biến. Nhưng giá trị trung vị của lằn ranh đỏ thứ hai lại lên tới 200% - gấp đôi con số mà chính quyền cho phép cho thấy bức tranh thật về tỷ lệ đòn bẩy của các doanh nghiệp phát triển BĐS ở Trung Quốc.

- 10% số lượng doanh nghiệp quan sát được vi phạm lằn ranh đỏ thứ ba.