Trong lịch sử, khi Fed cắt giảm lãi suất, đó không phải là sự kết thúc của 'thị trường giá xuống' vốn chủ sở hữu, mà là sự khởi đầu.

Lý do là trục chính sách đi kèm với sự thừa nhận rằng có điều gì đó đã bị phá vỡ về mặt kinh tế (hay còn gọi là 'suy thoái kinh tế') hoặc tài chính (hay còn gọi là 'sự kiện tín dụng'). Khi sự kiện đó xảy ra và Fed ban đầu hành động, thị trường sẽ định giá lại cho tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập thấp hơn.

318646625-157441217010761-1305315214498389926-n-1670395167.jpg
 Đáng chú ý, trường hợp tăng giá cho một sự xoay trục được xây dựng dựa trên ý tưởng về việc Fed ngừng tăng lãi suất. Tuy nhiên, một “xoay trục” hỗ trợ giá tài sản cao hơn sẽ yêu cầu hai lần thay đổi chính sách tiền tệ cơ bản.

  • Giảm lãi suất Quỹ của Fed về giới hạn 0
  •  
  •  Đảo ngược “Thắt chặt định lượng” thành “Nới lỏng” mang lại tính thanh khoản cho thị trường.


Như biểu đồ cho thấy, những khoảng thời gian không có lãi suất và điều chỉnh tiền tệ thúc đẩy giá tài sản cao hơn. Thời kỳ thu hẹp bảng cân đối kế toán và lãi suất cao hơn dẫn đến việc bán tháo trên thị trường.

318743008-157441250344091-3820275125261692854-n-1670395167.jpg
 


Hiện tại, ngay cả khi Fed làm chậm hoặc ngừng tăng lãi suất, CHƯA có dấu hiệu nào cho thấy họ sắp đảo ngược hướng đi từ cơ chế chính sách “thắt chặt” sang cơ chế “thích ứng” .

“Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã báo hiệu kế hoạch tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tuần tới, nhưng áp lực tăng lương có thể khiến họ tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao hơn mức mà các nhà đầu tư hiện đang mong đợi. Tăng trưởng tiền lương nhanh hoặc lạm phát cao hơn trong các lĩnh vực dịch vụ thâm dụng lao động của nền kinh tế có thể khiến nhiều người trong số họ ủng hộ việc tăng tỷ lệ chuẩn vào năm tới trên mức 5% mà các nhà đầu tư hiện đang dự đoán."

318714411-157441287010754-1104954652581120441-n-1670395167.jpg
 Nói cách khác, những thách thức quan trọng nhất đối với trường hợp tăng giá vẫn là Fed không cắt giảm lãi suất và Fed không tham gia vào “Nới lỏng định lượng”.

 

Nguồn:

https://www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam/permalink/3275856579333797/