Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sắp có công trình nhà ga cáp treo cùng các công trình phụ trợ hiện đại với vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đây là hạng mục thuộc dự án Cáp Treo Hương Bình nối Hương Sơn với chùa Tiên Hoà Bình tổng vốn đầu tư 1700 tỷ đồng rất hiện đại và đẹp sẽ góp phần phát triển du lịch Chùa Hương và Chùa Tiên

Có thể là hình ảnh về văn bản