Liên bộ Tài chính - Công thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước. Cụ thể:

- Xăng E5 RON 92: Không cao hơn 21.290 đồng/lít (giảm 509 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 22.322 đồng/lít (giảm 668 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.721 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu hỏa: Không cao hơn 20.922 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.527 đồng/kg (giảm 202 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với các loại xăng dầu.

Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 30/11, giá xăng E5 RON 92 tăng 109 đồng/lít và giảm 34 đồng/lít đối với xăng RON 95. Giá dầu diesel giảm 87 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 172 đồng/lít, giá dầu mazut tăng 91 đồng/kg.