Thời gian áp dụng chậm nhất là 15h hôm nay, 11/4. Trong lần điều hành giá hôm nay, các mặt hàng xăng dầu trong nước có biến động trái chiều.

- Xăng E5 RON 92: không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

- Xăng RON 95-III: không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Đồng thời, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Trước đó, ngày 4/4, giá xăng RON 95-III được điều chỉnh giảm 15 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 291 đồng/lít. Dầu diesel và dầu hỏa tăng lần lượt 295 đồng/lít và 136 đồng/lít, dầu mazut tăng 151 đồng/lít.