50-cty-tu-nhan-lon-nhat-the-gioi-1716347162.jpg
 

Số liệu tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 và dựa trên dữ liệu từ Private Equity International.

Công ty cổ phần tư nhân khổng lồ Blackstone là công ty lớn nhất toàn cầu, huy động được hơn 125,6 tỷ USD vốn trong 5 năm qua. Đây cũng là một trong những nhà đầu tư bất động sản lớn nhất trên toàn cầu. Có trụ sở chính tại New York, Quỹ Tín thác Thu nhập Bất động sản (BREIT) của Blackstone đã đạt trung bình 11% lợi nhuận hàng năm sau khi trừ phí kể từ khi thành lập bảy năm trước. Hiệu suất này vượt quá REIT được giao dịch công khai hơn gấp đôi.

Tổng tài sản mà Blackstone quản lý ở mức 991 tỷ USD tính đến quý đầu tiên năm 2023 và kể từ đó đã vượt qua 1 nghìn tỷ USD trong năm nay. .

Nhìn chung, các công ty Hoa Kỳ chiếm 36 trong số 50 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới, cùng nhau tích lũy được 1,4 nghìn tỷ USD vốn huy động được trong 5 năm qua.

Châu Âu là thị trường lớn thứ hai, với các công ty chủ yếu tập trung ở London.

-----------------------------

Nguồn:The World's Largest Private Equity Firms - Voronoi (voronoiapp.com)