Chân dung Chủ Tịch của IDICO

Ông Trần Như Hoàng hiện là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Ông Trần Như Hoàng sinh ngày 15/01/1975 tại Thanh Hóa. Ông có bằng Thạc sĩ Quốc tế Quản trị kinh doanh. Ông được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận vào năm 2000, đến nay đã được 23 năm.

ctcp-dau-tu-phat-trien-cuong-thuan-idico-lam-an-ra-sao-duoi-su-lanh-dao-cua-chu-tich-tran-nhu-hoang-1685260479.png

Từ 06/1997 đến 06/2000 : Phụ trách kỹ thuật Xí nghiệp thi công cơ giới Cty An Bình – BQP
Từ 2000 đến 09/2007 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Cường Thuận.
Từ 09/2007 đến 01/2008 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cường Thuận.
Từ 01/2008 đến 02/2013 : Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
Từ ngày 27 tháng 02 năm 2013 đến nay : Ông Trần Như Hoàng được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
Ông hiện giữ trong tay hơn 1.370.000 cổ phiếu CTI của công ty INDICO (tính hết ngày 31/12/2022 - Cafef) tương đương với số tiền gần 20.3 tỷ  VNĐ. 

IDICO thời gian gần đây làm ăn ra sao?

Tháng 3/2018 với kết quả tương đối khả quan. Dù doanh thu giảm từ 305,5 tỷ về 291 tỷ đồng, giá vốn tương ứng giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp Công ty tăng nhẹ lên hơn 123 tỷ. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 40% lên hơn 42%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu CTI giảm hơn 150 tỷ về 709 tỷ đồng, giảm mạnh nhất phải kể đến nguồn thu từ mảng cung cấp bê tông nhựa nóng, dịch vụ và xây lắp (từ 388 về 209 tỷ đồng).

Năm 2019, Cường Thuận Idico thu về doanh thu thuần hơn 797 ty đông, giam 13% so với năm trước. Nguyên nhân sụt giảm do các nguồn doanh thu trong năm đều giảm như doanh thu chủ yêu đên tư hoạt động cung cấp bê tông nhựa nóng dịch vụ và xây lắp giảm gần 114 tỷ; doanh thu hoạt động thu phí giao thông tram thu phi trên quốc lộ 91 giảm hơn 27 tỷ. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2019 tăng 3%, đạt 4.566 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm gần 21% về mức 529 ty đông và tai san dai han tăng hơn 7% lên gân 4.037 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng không đáng kể, ghi nhận gần 8 tỷ đồng trong cả năm 2019. Công ty đã tiết giảm các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lãi ròng sau cùng báo giảm đến 35% về mức 80 tỷ đồng, đây là kết quả thấp nhất mà CTI ghi nhận kể từ năm 2016.

ctcp-dau-tu-phat-trien-cuong-thuan-idico-lam-an-ra-sao-duoi-su-lanh-dao-cua-chu-tich-tran-nhu-hoang-1685260455.jpeg

Năm 2020 Cường Thuận Idico đạt 915 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 20,6%, lên trên 101 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 97 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Cường Thuận Idico còn 213 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 43 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 383 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và số cổ phiếu quỹ trị giá 155 tỷ đồng. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành 54,8 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Năm 2021, CTI đặt kế hoạch doanh thu đạt 981 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến là 625 tỷ đồng. 

2021 được coi là năm bản lề của Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO khi 2 trạm thu phí BOT do Công ty vận hành chính thức đi vào hoạt động, 2 mỏ đá được nâng cấp máy móc, thiết bị nhằm nâng công suất khai thác. Việc triển khai cùng lúc nhiều dự án trọng điểm khiến nợ vay của Cường Thuận IDICO “phình to”, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Quý IV/2021, Cường Thuận IDICO ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 284,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 75,1 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ riêng chi phí tài chính đã lên tới 82,1 tỷ đồng (chi phí lãi vay 57,3 tỷ đồng), tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nguyên nhân chính khiến Công ty lỗ 32,6 tỷ đồng trong quý cuối năm 2021. Lũy kế cả năm 2021, Công ty lãi trước thuế 7 tỷ đồng, chưa bằng 1/10 so với con số 108,7 tỷ đồng thực hiện năm 2020. Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Cường Thuận IDICO tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 4.740 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 74%, tương đương 3.503 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ phải trả, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất 85%, đạt 2.987 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, nợ vay của Cường Thuận IDICO tăng thêm gần 220 tỷ đồng, tương ứng tăng 8%, gồm nợ vay ngắn hạn 216,5 tỷ đồng (giảm 46%) và khoản dài hạn 2.770 tỷ đồng (tăng 17%).

Quý II/2022, Cường Thuận IDICO ghi nhận doanh thu đạt 252,39 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 27,63 tỷ đồng, tăng 57,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42% lên 44,9%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 33,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 28,23 tỷ đồng lên 113,35 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,83 tỷ đồng lên 57,27 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 22,6%, tương ứng tăng thêm 4,42 tỷ đồng lên 23,99 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Cường Thuận IDICO ghi nhận doanh thu đạt 474,21 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 53,67 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ.