Vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để phục vụ điều tra hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Đồng Nai) đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông báo chí. Liên quan đến vụ việc, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công Ty LDG) xin có thông tin chính thức như sau:

Vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, Ông Nguyễn Khánh Hưng đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các Dự án khác do Công Ty LDG đầu tư phát triển.

Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ông Nguyễn Khánh Hưng đã Ủy quyền toàn bộ các vấn đề liên quan đến Công Ty LDG cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như Ban Điều hành Công Ty LDG thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Công Ty LDG, đảm bảo hoạt động bình thường của Công Ty LDG.

Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công Ty LDG. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng, Cổ đông, Đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Công Ty LDG vẫn được đảm bảo.

Hiện tại, Công Ty LDG vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng và các giao dịch với các đối tác vẫn đang được thực hiện. Ban Tổng Giám đốc của Công Ty LDG đã bố trí nhân sự kịp thời xử lý các yêu cầu, cung cấp các thông tin liên quan ngay sau sự việc để đảm bảo mọi hoạt động của Công Ty LDG vẫn được tiếp diễn bình thường, đảm bảo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được thông qua.

Công Ty LDG cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với Khách hàng, Cổ đông, Đối tác,…