Xung đột do tranh giành ảnh hưởng đối với công chúng giữa ông Trump (người làm nội dung) và Twitter, Facebook, Google (kênh truyền thông) một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và quyền lực của ngành truyền thông.

Nó khẳng định một chân lý không mới:
Ai kiểm soát truyền thông người đó làm chủ tình hình.

Và vụ này cũng chính thức xác nhận tầm quan trọng và vai trò của truyền thông mới (truyền thông xã hội) đối với truyền thông truyền thống (báo, đài, truyền hình).

Tôi dự báo sắp đến sẽ xảy ra M&A, hoặc liên kết chiến lược giữa truyền thông truyền thống với truyền thông xã hội, mà khả năng cao là truyền thông xã hội sẽ thâu tóm truyền thông truyền thống, để hình thành một đế chế truyền thông mới.

Cập nhật là không chỉ Facebook, Twitter chặn tài khoản của ông Trump (và người thân cận của ông Trump), mà Google, Apple cũng đã rút ứng dụng Parler nơi phe ông Trump sử dụng để thay thế cho Twitter, Facebook.

Theo Đỗ Hòa - Chuyên gia chiến lược