Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định điều chỉnh một số mức lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày 15/3/2023. Cùng xem lại những lần NHNN giảm lãi suất điều hành trong 10 năm trở lại đây sẽ tác động như thế nào đến lãi suất chiết khấu và thị trường chứng khoán.

335170611-230454662789984-1534593601727040091-n-1678856221.jpg
 

- Lần 1 ( tháng 11/2012 đến tháng 5/2013)

Lãi suất chiết khấu giảm từ 8% xuống 5%

Thị trường chứng khoán giao dịch tích cực từ cuối 2012 đến đầu 2014

- Lần 2 ( tháng 3/2014)

Lãi suất chiết khấu giảm từ 5% xuống 4.5%

Thị trường chứng khoán đi ngang trong giai đoạn 2014-2015

- Lần 3 (tháng 7/2017)

Lãi suất chiết khấu giảm từ 4.5% xuống 4.25%

Thị trường chứng khoán thăng hoa nữa sau 2017 - đầu 2018

- Lần 4 (tháng 9/2019 )

Lãi suất chiết khấu giảm từ 4.25% xuống 4%

Thị trường chứng khoán đi ngang trong cuối năm 2019

- Lần 5 (tháng 3/2020 đến tháng 10/2020 )

Lãi suất chiết khấu giảm từ 4% xuống 2.5%

Thị trường chứng khoán thăng hoa trong 2020 và 2021

Chốt: đa phần xu hướng trung hạn thị trường thường tích cực sau những lần hạ lãi suất điều hành, không biết lần này như thế nào!

 

Nguồn: Wichart.vn