pham-nhu-anh-mbbank-1684409738.jpg
 

Trước đó ngày 12/4, HĐQT MB đã bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc vào chức danh Chủ tịch HĐQT và đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Như Ánh chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

Ông Phạm Như Ánh sinh năm 1980, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Viện Quản trị kinh doanh UBI - Bỉ, và là cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng. Tại MB, ông Phạm Như Ánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý của ngân hàng như giám đốc chi nhánh, giám đốc khối, đến thành viên ban điều hành.

Tháng 4/2017, ông được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Khách hàng lớn (CIB). Tháng 8/2020, ông Phạm Như Ánh được bổ nhiệm là Thành viên Ban Điều hành, nhận phụ trách quản lý hoạt động kinh doanh các đơn vị tại khu vực phía Nam và khối CIB của MB.

Hiện Ban điều hành của MB có 11 thành viên, ngoài ông Ánh giữ chức vụ Tổng giám đốc còn có 5 Phó Tổng giám đốc và 5 thành viên ban điều hành.

Kết thúc quý 1/2023, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.512,1 tỉ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 24,9% kế hoạch năm. Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, MB báo lãi sau thuế 5.205,5 tỉ đồng, tăng 10% so với quý 1/2022.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của MB đạt 760.761,4 tỉ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 4,5%, đạt 481.386,2 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng nhẹ lên mức 1,75%.