👉 CPI : tăng 0.05% mom , 4.44% yoy.

👉 Xuất khẩu: 32.8 tỷ USD (+ 15.8% yoy)

👉 Nhập khẩu: 33.8 tỷ USD (+29.9% yoy) - Sản xuất : tăng 3.9% mom , 8.9% yoy.

👉 Bán lẻ: 519.8 nghìn tỷ VND , tăng 9.5% yoy.

⭐️Nhận xét nhanh: Kinh tế đang hồi phục vượt kỳ vọng ở nhóm Sản xuất - Xuất nhập khẩu, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu đang có đà tăng vượt bậc 2 tháng gần đây, cho thấy đơn hàng đang quay trở lại Việt Nam như các thời cao điểm 2022.

Ngoài ra, việc nhập khẩu tăng mạnh cho thấy xu hướng 1 chu kỳ xuất khẩu sẽ mạnh vượt trội, điểm rơi xuất khẩu rơi vào cuối quý 3, quý 4.

Điều này hỗ trợ rất tốt cho 2 điểm: (1) hỗ trợ kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh ; (2) hỗ trợ cung USD thặng dư trong giai đoạn cuối năm 2024.

Sốp sẽ gửi update kinh tế cụ thể sau. Anh em vào room của Sốp để nhận được những cập nhật sớm nhất nhé!

-----------------------

Báo cáo của Tổng cục thống kê ở đây: Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024 – General Statistics Office of Vietnam (gso.gov.vn)