#

Báo cáo phân tích: Ngành ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021

Phú Long
Bài viết: 1

Trong năm 2021, tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng thương mại có yếu tố nhà nước sẽ vượt trội so với nhóm NHTM tư nhân. Các NHTM tư nhân theo dự báo của công ty chứng khoán Phú Hưng vẫn sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ 20-25% trong năm 2021. Dự phóng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết trong danh mục phân tích có thể tăng trưởng 27% trong 2021.

Xem đầy đủ ở phần tài liệu: