lua-dao-tai-chinh-1716007536.jpg
 

Vào năm 2023, 485,6 tỷ USD đã bị mất do các vụ lừa đảo tài chính trên toàn thế giới, trong đó gian lận thanh toán chiếm tới 80% tổng số tiền này. Thanh toán theo thời gian thực là điểm rủi ro chính khi những kẻ lừa đảo khai thác hệ thống thanh toán thông qua việc định tuyến lại việc chuyển tiền.

Ngoài ra lừa đảo qua email doanh nghiệp đang gia tăng. Trong đó việc xâm phạm email doanh nghiệp là nguyên nhân gây ra thất thoát 6,7 tỷ USD vào năm 2023 khi những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi.

Những loại lừa đảo này liên quan đến những kẻ lừa đảo giả dạng các doanh nghiệp hoặc tổ chức hợp pháp khi chúng lừa những khách hàng dễ tin gửi khoản thanh toán vào các tài khoản lừa đảo. Ví dụ: kẻ lừa đảo có thể mạo danh một công ty quyền sở hữu, cung cấp hướng dẫn sai về cách chuyển tiền đặt cọc cho một ngôi nhà.

 

Nguồn: Global Losses from Scams and Schemes in 2023 - Voronoi (voronoiapp.com)