seabank-mien-nhiem-dong-loat-4-pho-tong-giam-doc-1708940717.jpeg

Ngày 23/2 vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) đã công bố thông tin miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc.

Bốn Phó Tổng Giám đốc cùng lúc rời ghế này bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh: Ông sẽ được miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/2 để nhận chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản SeABank (SeABank góp 100% vốn cổ phần).

- Ông Võ Long Nhi được miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 24/2 để nhận chức vụ Giám đốc Đối ngoại và Phát triển dự án của SeABank.

- Ông Hoàng Mạnh Phú được miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 17/4 do được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bà Trần Thị Thanh Thủy được miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 17/4 do được đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngân hàng SeABank cũng đồng thời bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/2.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc khối Quản trị rủi ro làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 24/2, thời hạn 3 năm.

Sau các quyết định về nhân sự như trên, Ban Tổng Giám đốc SeABank sẽ còn 7 thành viên, gồm Tổng Giám đốc Lê Quốc Long và 6 Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Cường, Vũ Đình Khoán, Đặng Thu Trang, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Tuấn Anh.