Xem xong cái sơ đồ này coi như bạn đã hiểu hết về chương trình phát triển bán dẫn của Trung Quốc kể từ năm 2014 đến nay.

Cách Trung Quốc coi bán dẫn là ngành chiến lược quốc gia được thể hiện qua sự tham gia của các cơ quan bên Đảng và Chính phủ cũng như nguồn lực được huy động. Trong hệ thống đó, Uỷ ban Cải cách Sâu rộng Toàn diện (CCDR) do Tập Cận Bình đứng đầu có vai trò như kiến trúc sư trưởng, giúp đảm bảo cam kết chính trị và khả năng huy động nguồn lực.

Sau thời Mao Trạch Đông, đến tận bây giờ Trung Quốc mới lại ban hành một đợt “Tổng động viên toàn quốc mới” (lần này gọi là New whole nation system). Lần tổng động viên trước để dồn sức chế tạo bom nguyên tử. Lần này để đột phá công nghệ. Dưới CCDR, bên Chính phủ, Tiểu ban chỉ đạo phát triển ngành bán dẫn quốc gia đóng vai trò triển khai chính. LSG này do một phó thủ tướng thường trực điều hành. Nhìn chung, có 2 uỷ ban trung ương Đảng và 4 LSG cùng tham gia nên các bộ ngành cũng làm răm rắp.

Vẽ được cái hình không thể hài lòng hơn.

he-sinh-thai-ban-dan-cua-trung-quoc-1716015444.jpg