433282523-10163341190158294-1879687287546771457-n-1711957217.jpg
 

3 tuần liên tục NHNN đã hút ròng 171.2 nghìn tỷ VND. Lãi suất tín phiếu tăng từ 1.4% thời gian đầu lên 2.5% cuối tuần trước. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng lên khoảng 3.5%-4% trong cuối tuần trước và đầu tuần này.

Số liệu từ website NHNN về lãi suất ON có thể chưa phản ánh hết diễn biến thị trường. Chênh lệch lãi suất ON USD vs VND vẫn dương (~1-1.5%), USD tăng giá thêm khoảng 0.5% kể từ khi phát hành tín phiếu.

434660456-10163341193393294-1497265669306716818-n-1711957210.jpg
 

(phân tích chi tiết sẽ ra sau)