Tiến sĩ Nguyễn Hồng Điệp, Founder công ty cổ phần VICK

@hongdiep